Bestek

In de bestekfase van een bouwproject wordt een ontwerp omgezet naar een bouwplan waarop aannemers hun offerte baseren. In die fase worden veel keuzes gemaakt over definitief toe te passen materialen, de kwaliteit van het bouwwerk en de voorwaarden waarbinnen gebouwd gaat worden. Omdat het van belang is volledige en goed controleerbare offertes te ontvangen en omdat het bestek  meestal een contractstuk vormt tussen opdrachtgever en aannemer is het belangrijk weloverwogen en nauwkeurig te werk te gaan. Bij het schrijven van een bestek zien wij het als onze taak goed te luisteren naar de wensen van de opdrachtgever, te ordenen, mee te denken over juridische en technische oplossingen, ervoor te zorgen dat aan alles gedacht wordt en een duidelijk leesbaar bestek op te stellen. Hierbij putten wij uit jarenlange ervaring als bestekschrijver, directievoerder en opzichter. Binnen dit onderdeel kan ik het volgende voor u betekenen:

  • STABU-bestek
  • Technische omschrijving
  • Nota van inlichtingen
  • Aanbesteding verzorgen
  • Aannemingsovereenkomsten opstellen

 

STABU licentie

Von Bergh Bouwadvies heeft een licentie voor het STABU bouwbreed informatiesysteem onder nummer L13.44.04B. Dit is de in Nederland erkende systematiek en software voor het schrijven van bestekken aansluitend op de actuele wet- en regelgeving.

 

 

 

 

 

STABU Bouwbreed

Vanaf 6 januari 2015 is het nieuwe STABU Bouwbreed systeem gelanceerd. Von Bergh Bouwadvies heeft direct de overstap gemaakt naar deze verbeterde systematiek. Een korte uitleg van dit systeem:

Met STABU Bouwbreed biedt STABU een pragmatische oplossing die flexibel genoeg is om verschillende vormen van specificeren, zoals functioneel of op prestaties, in de toekomst te ondersteunen.

Naast de werksoortensystematiek biedt STABU binnen STABU Bouwbreed onder andere een pragmatisch opgebouwde classificatie aan voor het technisch beschrijven van bouwsystemen en installaties. Geen theoretische beschouwingen maar een praktijkgerichte aanpak om systemen en installaties te specificeren. De ‘starre’ koppeling met de NL/SfB wordt hierdoor losgelaten.

STABU Bouwbreed maakt het zo mogelijk om te specificeren volgens vele classificaties. Zelf biedt STABU de volgende vier classificaties aan, die in het volgende hoofdstuk uitgebreid worden omschreven:

  • Werksoorten
  • Ruimten
  • Bouwsystemen & Installaties
  • Contracten

Daarnaast is het mogelijk andere classificaties aan STABU Bouwbreed te koppelen, zoals specifieke classificaties voor een expertgebied in de vorm van een sloopbestek of verfbestek. Deze kunnen uitgebreid worden met particuliere of bedrijfsgebonden classificaties. De nieuwe STABU Bouwbreed systematiek kent bovendien een koppeling met meerdere contractstelsels in plaats van één traditionele zoals deze voorheen in de vorm van de UAV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIM (Building Information Modeling)

STABU profileert zich niet langer als de leverancier van een standaard bestekssystematiek, maar nadrukkelijk als de leverancier van “de “i” in BIM”.

Sitemap