Gebouwbeheer

 

 • Meer-jaren-onderhoudsplanning
 • Technische inspectie en onderhoudsadvies
 • Coördinatie onderhoud
 • Beheer nutsaansluitingen en energie
 • Huurcontracten
 • Jaarafrekeningen servicekosten

Ergon

Algemene omschrijving

Ergon is de uitvoeringsorganisatie van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (GRWRE). Dit is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Eindhoven, Heeze-Leende, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. Het bestuur van de GRWRE bestaat uit vertegenwoordigers van deze gemeenten. Voor de GRWRE-gemeenten voert Ergon een deel van de Participatiewet uit, inclusief de voormalige Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw). Ruim 2.300 medewerkers met een beperking werken bij Ergon of via Ergon,  bij een reguliere werkgever. Daarnaast helpt Ergon per jaar zo'n 2.000 werkzoekenden vanuit de Participatiewet naar werk.

Ergon heeft naast de algemene functie van het op weg helpen van mensen naar werk op de reguliere arbeidsmarkt een de volgende Business Units voor de medewerkers die binnen Ergon een (beschutte) werkplek vinden: Groen & Reiniging, Kwekerij, Wasserij, Logistieke Diensten, Schoonmaakdienst en Business Post. Daarmee worden tal van service verlenende diensten verricht voor gemeenten, zorginstellingen en bedrijven, met name binnen regio Eindhoven.

Het hoofdkantoor (staf, kader, werkcoaches en service) en de Business Units zijn gehuisvest in tal van gehuurde bedrijfsgebouwen op diverse locaties in regio Eindhoven, zoals:

 • Bedrijvencomplex aan de Rooijakkersstraat 3 in Eindhoven (Bedrijventerrein De Hurk);
 • Kwekerij aan de Bokt 14a in Eindhoven;
 • Bedrijfspanden aan De Run 4305 en 4306 in Veldhoven;
 • Bedrijfshallen aan de Achtseweg Noord 62 in Eindhoven (Bedrijventerrein Van Rooijen Logistiek);
 • Diverse bedrijfspanden en gemeentewerven waarin de groenposten en medewerkers begraafplaatsen zijn gehuisvest.

Gebouwbeheer & Projectmanagement

Vanaf 2014 ben ik twee dagen per week werkzaam voor Ergon binnen het Facilitair Bedrijf in de functie van Projectleider gebouwen & infrastructuur. In die rol voer ik, in samenwerking met collega’s, technisch gebouwbeheer uit met taken zoals:

 • Coördinatie onderhoud, herstelwerk, vervanging en kleine projecten;
 • Opstellen jaarlijkse onderhoudsbegroting;
 • Huurcontracten (opstellen / controleren / beheren);
 • Beheer nutsaansluitingen en energie.

Daarnaast behoort het projectmanagement van verbouwings- en nieuwbouwprojecten tot één van de kerntaken. In die rol heb ik projecten begeleid zoals:

 • Verbouwing Rooijakkersstraat 3 - Hal 1 (Business Post);
 • Verbouwing Rooijakkersstraat 3 - Hal 3 (Facilitair bedrijf);
 • Verbouwing Rooijakkersstraat 3 - Hal 6 (Groen & Reiniging);
 • Herinrichting parkeerterrein Rooijakkersstraat 3;
 • Energie-audits (7 Locaties Ergon);
 • Legionella Preventie Plan;
 • Herinrichting parkeerterrein Meerenakkerweg 2 (Het Goed);
 • Onderzoek nieuwbouw Pastoor Heerkensdreef 10 Valkenswaard (Groen & Reiniging);
 • Vervangen asbest dakplaten (Kwekerij);
 • Herinrichting De Run 4305 en De Run 4306 (Textieldiensten);
 • Verbouwing Rooijakkersstraat 2b (Participatiebedrijf).

 

Spera Groep

Algemene omschrijving

Spera Groep is opgericht in 1954 en is een particuliere vastgoedonderneming in Noord-Brabant. Het kantoor is gevestigd in Eindhoven. Spera Groep verzorgt het commercieel, administratief en technisch beheer van de vastgoedportefeuille. Spera Groep is ook bij verhuur een actieve partner die zorgt voor onderhoud en reparatie. Spera Groep is het centrale aanspreekpunt voor huurders, potentiële huurders en makelaars.

De vastgoedportefeuille van Spera Groep bestaat hoofdzakelijk uit bedrijfspanden, kantoorgebouwen, grondgebonden woningen en appartementengebouwen op ca. 12 locaties in Eindhoven, Helmond en Best. In totaal beslaat de vastgoedportefeuille ca. 200 huureenheden.

 

Gebouwbeheer & Projectmanagement

 

Vanaf 2020 ben ik twee dagen per week werkzaam voor Spera Groep op het gebied van technisch gebouwbeheer en projectmanagement uit met taken zoals:

 • Coördinatie onderhoud, herstelwerk, vervanging en kleine projecten;
 • In kaart brengen technisch staat van gebouwen en onderhoudsadvies;
 • Opstellen meer-jaren-onderhoudsplanning;
 • Ordenen vastgoeddossiers;
 • Coördinatie onderhoudscontracten;
 • Beheer nutsaansluitingen en energie.
 • Technisch advies bij huurcontracten;
 • Meewerken aan jaarafrekeningen servicekosten;
 • Advies bij storingsmeldingen huurders.

Sitemap