Bouwkosten

Of het nou om een dakkapel gaat of de nieuwbouw van een winkelcentrum, in alle gevallen is  het van belang de bouwkosten beheersbaar te houden. Dat begint vaak met het opstellen van een programma van eisen en het bepalen van een budget. Wanneer men erin slaagt  de eisen en het budget met elkaar in balans te houden, kan men spreken van een goede beheersbaarheid. Met een brede kennis van bouwtechnieken en actuele bouwkosten, zorgvuldigheid en inachtneming van de rol, eisen en wensen van de opdrachtgever kunnen wij inzicht geven in de te verwachten bouwkosten. Met de volgende diensten kan ik bijdragen aan het beheersbaar houden van de bouwkosten:

  • Investeringsraming
  • Bouwkostenraming
  • Toetsen van inschrijfbegrotingen
  • Kostenbewaking tijdens bouw

Sitemap