Downloads

 

Voorwaarden

Onze werkzaamheden voeren wij meestal uit volgens DNR2011. De Nieuwe Regeling 2011 (DNR2011) beslaat de algemene branchevoorwaarden voor ontwerpen, adviseren en organiseren voor de gebouwde omgeving voor opdrachtgever en -nemer. De DNR is een gezamenlijk initiatief van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) en NLingenieurs. In 2005 is de DNR voor het eerst uitgebracht, onder de noemer DNR 2005. In 2011 is een herziening van de regeling uitgebracht, de DNR 2011. Door op onderstaande link te klikken kunt u de DNR2011-juli 2013 downloaden.

 

Verklaring arbeidsrelatie

Vanaf 1 mei 2016 verdwijnt de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). In plaats van een VAR kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers modelovereenkomsten (die goedgekeurd zijn door de belastingdienst) gebruiken. Als gewerkt wordt volgens een dergelijke modelovereenkomst, is er geen sprake van loondienst en hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen voor opdrachtnemer. Bij het aangaan van een overeenkomst tussen u en Von Bergh Bouwadvies kan er indien nodig door ons aan de hand van een dergelijke modelovereenkomst een overeenkomst worden opgesteld.

Sitemap